İDEAL SÜNNET HİZMETİ

 

MUAYENE VE TETKİK
Sünnet olacak çocuğun işlemden önceki bir günde muayene edilmesini, bizi, personelimizi ve muayenehanemizi görmesini ve tanımasını tercih ederiz. Sünnet olacak çocuğumuz daha önce bulunduğu bir ortamda, işlem günü daha az kaygı duyacaktır. Ayrıca aileye ve çocuğa, sünnete hazırlık ve yapılacak işlemin adımları hakkında detaylı bilgi vermemiz mümkün olmaktadır.
Lokal anestezili sünnet öncesinde tetkik yapılması şart ve gerekli değildir. Genel anestezi tercih edildiğinde basit bazı testler (kan sayımı, pıhtılaşma zamanı gibi) istenebilir. Çocuğun bilinen bir kanama, pıhtılaşma sorunu varsa, mutlaka tarafımıza bildirilmelidir.
Ayrı bir günde muayene yapmamışsak ve çocuk aynı gün sünnet edilecekse, özellikle eşlik eden sistemik ve genital hastalıkların değerlendirileceği bir öykü ve fizik muayene yapmamız uygun olacaktır.
Sünnet sonrası iyileşmenin değerlendirilmesi, olası sorunların tanınması ve tedavisi amacıyla, belirleyeceğimiz bir takvime uygun olarak en az bir kontrol muayenesi yapılmasını öneriyoruz.

 

ANESTEZİ VE AĞRI KONTROLÜ
Sünnet ağrılı bir işlemdir ve her aşamada ağrının etkin kontrolü önemlidir.
Lokal anestezi öncesinde benzer anestezi ilaçları içeren kremlerin uygulanması öneriyoruz.
Lokal anestezi enjeksiyonunun işlemin “ağrılı” bölümü olduğu aile ve çocuğa uygun biçimde anlatıyoruz.
Lokal anestezi ağrısının hafifletilmesi için yapılabilecek teknik iyileştirmeler (ısısı, pH sı, iğne çapı, enjeksiyon teknği gibi) uygulanabilir.
Bebek sünnetlerinde: premedikasyon (sünnet öncesi ağrı kesici şurup veya fitil verilmesi) rahatlatıcı sesler ve dönencelerin kullanımı, ağızdan şeker eriyiği verilmesi, uykuda sünnet gibi destek ölçütleri kullanılabilir.
Lokal anestezide uygun teknik ve doz kullanılarak, gerekli süre beklenmeli ve sünnet işlemi sırasında ağrı hissi olmamalıdır.
Sünnet sonrasında çocuğun yaşı ve kilosuna uygun ağrı kesici tedavileri düzenlenmelidir.

 

FİZİKİ KOŞULLAR VE STERİLİZASYON 
Yönetmeliklere uygun çalışma alanımızla ideal sünnet için tüm donanıma sahibiz.
Cerrahi işlemi yapılacak alanda uygun zemin ve ortam hijyeni sağlıyor ve bunu sürdürülebilir kılıyoruz.
Kesici delici aletler, tıbbi ilaç ve malzemeler çocukların erişemeyeceği şekilde depolanmıştır.
Sünnet masası /sedyesi çocuk için rahat ve güvenli, çocuğun inip çıkabilmesi için basamak (eskabo) bulunmaktadır.
Klinik dekorasyonunda çocuklar için tehdit içermeyen görseller ve renkler kullanılmıştır.
Çocuklara özel bir aktivite ve oyun alanı oluşturarak, stressiz bir başlangıç yapıyoruz.
Ailenin ve çocuğun mahremiyetini gözeten, dinlenme/bekleme odası oluşturduk.
Cerrahi aletlerin sterilizasyonu ve tıbbi atıkların depolanması ve teslimi konusunda ilgili yönetmeliklere uygun düzenlemeler yaptık.
Sünnette kullanılan cerrahi aletler ve sarf malzemeleri mutlaka tek hastada kullanılmaktadır.
Bipolar koter, termo koter gibi kanama durdurucu cihazlar her hastada uygun sterilizasyon şartları elde edilerek kullanılmaktadır.
Cerrahi müdahale – sünnet odası ve masası/sedyesi işlem sonrasında yeni bir hasta alınmadan önce uygun solüsyonlarla dezenfekte edilmektedir.
Sünnet için yapılan lokal anestezi ve sünnet işlemi öncesinde cerrahi saha uygun cilt antiseptikleriyle temizlenmektedir.
Klinikte kullanılan her türlü tıbbi malzemenin (bistüri, enjektör, hazır pansumanlar gibi) steril ve miadı dolmamış olduğu kontrol edilmektedir.

 

AİLE VE ARKADAŞLARA DESTEK
Sünnet işlemine çok kalabalık gruplar halinde gelinmemesi konusu ailelere uygun bir dille belirtilmektedir. Kalabalık ortamlar ideal sünnet için olumsuz bir faktördür.
İşlemle ilgisi olmayan çocuk refakatçilerin erişkin gözetiminde olmaları önemlidir.
Ailenin gerilimini azaltmak için ikramlar yapılmaktadır.
İsteyen ailelerimiz sünneti bir şenlik haline getirmek için kendilerinin organize edeceği müzik, dans veya animatör / palyaço aktiviteleri sağlayabilir.
Sünnet öncesi ve sonrasında fotoğraf çekimi yapılabilir.

 

Sünnet hakkında bilgiler için lütfen bizimle İLETİŞİME geçiniz.

 

 

Loading...