MAKALELER / COVID-19 ÖNLEMLERİMİZ

 

 

Dünya Sağlık Örgütü, yeni Coronavirüs salgınlarının uluslararası endişe veren bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu açıkladı. Sağlık çalışanları, yüz yüze iletişim ve tükürük, kan ve diğer vücut sıvılarına maruz kalma ve keskin aletlerin kullanımı nedeniyle 2019-nCoV enfeksiyonu riskine maruz kalmaktadır.

➢ Virüsün daha fazla yayılmasını önlemek ve salgın durumunu kontrol etmeye yardımcı olmak için enfeksiyon kontrol önlemleri gereklidir.
➢ Hastaların özelliklerinden dolayı, hastalar ve cerrahlar arasında çapraz enfeksiyon riski yüksek olabilir.
• Artık kişilerarası iletiminin esas olarak solunum damlacıkları ve temas iletimi yoluyla gerçekleştiği gösterilmiştir.

Enfeksiyon Riski Yüksek İnsanlar
• Güncel gözlemler, her yaştan insanın genellikle bu yeni bulaşıcı hastalığa duyarlı olduğunu göstermektedir. Yaşlılarda, kronik enfeksiyon hastalığı olan kişilerde bu risk yüksektir.
• Bununla birlikte, sağlık çalışanları ve hastalar da dahil olmak üzere semptomatik ve asemptomatik COVID-19 hastaları ile yakın temasta olanlarda SARS-CoV-2 enfeksiyonu riski daha yüksektir.
• Kronik rahatsızlığı olanlar (kalp hastalığı, Diyabet, akciğer hastalığı)

Klinik bulgular
• Hastaların çoğunda ateş (>37.3 °C) ve kuru öksürük yaşarken, bazılarında nefes darlığı, yorgunluk ve kas ağrısı, konfüzyon, baş ağrısı, boğaz ağrısı, ishal ve kusma gibi diğer atipik semptomlar da vardır.
• Göğüs bilgisayarlı tomografisi (BT) yapılan hastaların çoğunda bilateral pnömoni görülürken, zemin camı opaklığı ve bilateral düzensiz gölgeler en sık görülen paternlerdir.

Hastalarımıza ve çalışanlarımızaa, el hijyeni, solunum hijyeni ve öksürük görgü kuralları hakkında talimatlar sağlıyoruz. Bu talimatlar, öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzı örtmek için kağıt mendil/havluların nasıl kullanılacağını, kağıt mendi/havluların ve kontamine maddelerin atık kaplarına nasıl atılacağını ve el hijyeninin nasıl ve ne zaman yapılacağını içeriyor.

Muayenehanemiz bekleme odalarında ve hasta kayıtlarda,% 60-95 alkollü alkol bazlı el ovma (ABHR), kağıt mendil/havlular ve atıklar için dokunmasız çöp kutuları ve dokunmasız  prizler dahil olmak üzere solunum hijyeni ve öksürük görgü kuralları için malzemeler sağlıyoruz.

Günlük klinik çalışmalarda standart koruyucu önlemler dışında dikkat edilmesi gereken basamaklar:

Hastaların Randevu Anında Değerlendirilmesi
Ön kontrol personelimiz hastalara sağlık durumu ve temas veya seyahat geçmişi hakkında randevu verme esnasında sorular sormaktalar.

I. Sekreterin bulunduğu bekleme alanına giren hasta öncelikle el dezenfektanı kullanması konusunda teşvik edilmekte, seyahat öyküsü sorgulanmakta ve ateş ölçümü yapılmaktadır. (14 gün önce kendisi veya yakını salgın bölgesinde olanlar ve yurt dışından gelenler risk grubunu oluşturmaktadır).

• Ateşi yüksek olan veya risk taşıyan hasta tedavi kurumlarına yönlendirilmelidir.

II. Sadece anne ve babaları ağırlıyoruz. Kalabalık grupları kabul etmiyoruz. Bekleme alanını sık sık dezenfekte ediyor ve ortamı havalandırıyoruz. Randevu aralıklarını uzun tutularak, hasta bekleme alanlarında teması önlüyoruz. 

III. Acil olmayan muayeneleri kabul etmiyoruz.

• 'Olası' veya 'onaylanmış' COVID-19 olan bireylerin tedavi ve muayenelerini yapmıyor ve pandemi durumu ortadan kalkana kadar tedavilerini ertelemelerini istiyoruz. 


IV. Hasta tedavisi sırasında aseptik kurallara uyuyoruz. 


V. Hekim olarak ivedilikle el hijyeni sağlıyoruz (Alkol bazlı el antiseptiği ile el ovalama veya el yıkama).
• Tüm hasta temasından önce ve sonra el ile bulaşıcı materyalle temastan ve eldivenler giyilmeden önce de dahil olmak üzere el hijyenini gerçekleştiriyoruz.
• Kişisel koruyucu ekipmanı çıkardıktan sonra el hijyeni, çıkarma işlemi sırasında çıplak ellere aktarılmış olabilecek patojenlerin giderilmesine özen gösteriyoruz.
• % 60-95 alkol bazlı el antiseptiği kullanarak veya en az 20 saniye boyunca elleri sabun ve suyla yıkayarak el hijyeni yapıyoruz.


VI. Kişisel koruyucu ekipman; Hekim olarak işlem sırasında cilt ve mukozayı korumak için önlük, maske, gözlük, koruyucu kalkan ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanlar
kullanmaya özen gösteriyoruz.

Maske;
• Hasta odasına veya bakım alanına girmeden önce bir maske veya yüz maskesi (eğer bir maske yoksa) kullanıyoruz.
• Bir aerosol üretici prosedürü gerçekleştirirken veya muayene esnasında yüz maskesi, cerrahi maske vaya mümkünse daha yüksek seviyede koruma sunan N95 maskeleri kullanıyoruz.
• Maskeyi veya yüz maskesini attıktan sonra el hijyeni uyguluyoruz.


Göz koruması;
• Hasta odasına veya bakım alanına girişte göz korumasını (gözlük veya yüzün önünü ve yanlarını örten tek kullanımlık bir yüz siperi) takıyoruz.

Eldiven;
• Hasta odasına veya bakım alanına girişte temiz, steril olmayan eldivenler takıyoruz.

Önlük;
• Hasta odasına veya bölgesine girişte temiz bir izolasyon kıyafeti giyiyoruz.
• Hasta odasından veya bakım alanından ayrılmadan önce izolasyon kıyafetini tıbbi atıklara atıyoruz.
• Tek kullanımlık önlükler kullanımdan sonra atıyor, kumaş önlükleri her kullanımdan sonra uygun prosedürlerle yıkıyoruz.

Giyim sırası: Önlük-maske-gözlük-yüz koruyucu- eldiven

Çıkarma sırası: Eldiven-gözlük-yüz koruyucu-önlük-maske

VII. Her işlem sonrasında ve hasta odadan ayrıldıktan sonra çalışma alanı ve çevresinin temizliği ve dezenfeksiyonunu takiben ortam havalandırıyoruz. (Kapı kolları, çekmece kulpları, tedavide kullanılan alet ve cihazlar v.b)

VIII. Hasta tedavisi esnasında klinikte bulunan tüm yardımcı personel uygun kişisel koruyucu ekipmanları ile hazır bulunmaktadır.


IX. Klinik ortamlarda en basit işlemler sırasında bile mutlaka klinik kıyafeti giyiyoruz.

X. Tıbbi atık prosedürlerinde değerlendirme, ayırma, depolama ve transfer prensiplerine uyuyoruz.

Sizin için yapılması gereken tüm prosedürleri eksiksiz yerine getiriyor ve sağlığınızı önemsiyoruz.

 

OP. DR. ARZU ÖZYER BEKTAŞ

 

 

Loading...